Apollon - webprofil [forskningsmagasin/kunnskapsbase]
Apollon skal vise frem forskningsaktiviteten ved Universitetet i Oslo. Apollon er et av verdens første nettsteder som har tatt i bruk den nye og moderne teknologien emnekart, nettstedet ble utviklet av deville i nært samarbeid med UiO.
>>Apollons websider

bilde3