Arbeids- og sosialdepartementet - webprofil og illustrasjon
Da Arbeids- og sosialdepartementet skiftet navn fikk det behov for nye profilelementer til bruk på web og trykk. deville utviklet en illustrasjonsmaner som brukes gjennomgående på ASDs nye profilbærende elementer.
>> Se ASD webside >> Tilbake
bilde1