LHL - "Det nytter" magasindesign
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke kommuniserer med sine medlemmer gjennom magasinet "Det Nytter". Gjennom et tiltalende designuttrykk formidles informasjon og tips til LHLs medlemmer.

bilde3