devilles sommerquiz - egenutviklet flashanimasjon
devilles sommerutsendelse til egne kunder - hvilken sommertype er du? deville har stått for all illustrasjon, animasjon og flashprogrammering.
Ble premiert i Grafills Visueltkonkurranse.

bilde1