Kommunalbanken - Årsrapporter
Kommunalbankens årsrapporter skal gjenspeile bankens engasjement i norske kommuner. Banken henter inn sine utlånsmidler internasjonalt, dermed må rapporten vise sider ved Norge som også utenlandske investorer finner interessante.
>>Kommunalbanken websider

bilde1bilde2bilde3